กันยายน 23, 2020

คนมองการเมืองแย่ลง ให้คะแนน “ผลงานนายกฯ” ไม่ถึงครึ่ง

Views 15
0 0
Read Time1 Minute, 40 Second

สวนดุสิตโพล ประชาชนมองภาพรวมดัชนีการเมืองแย่ลง ให้คะแนนแค่ 3.89 เต็ม 10 แนะรัฐบาลต้องใส่ใจดูแลประชาชน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจดัชนีการเมืองไทย โดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทยดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 จากความเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,481คน จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล 606 คน ภาคกลาง 501 คน ภาคเหนือ 376 คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 656 คน และภาคใต้ 342 คน ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 – 4 มกราคม 2563 พบว่า ในภาพรวมดัชนีการเมืองไทย เดือน ธ.ค.62 ตกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 5 ได้คะแนน 3.89 จากเต็ม 10

โดยดัชนีเปรียบเทียบรายประเด็น ระหว่างเดือน พ.ย. และ ธ.ค.ที่มีคะแนนดีขึ้น มีเพียง 8 เรื่องอาทิ  เรื่องความสามัคคีคนในชาติ จาก 4.50 เป็น 4.56,การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาล จาก 3.39 เป็น3.65,  การแก้คอร์รัปชั่น จาก 3.40 เป็น 3.41, การมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรอิสระ จาก 3.47 เป็น 3.58 ส่วนดัชนีที่แย่ลงมีมากถึง 16 เรื่อง อาทิ การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน จาก 5.22 เป็น 5.20,การดำเนินงานของพรรคการเมือง จาก 4.33 เป็น 4.23, ผลงานรัฐบาล จาก 4.30 เป็น 4.14, ผลงานของนายกฯ จาก 4.10 เป็น 4.07, สภาพเศรษฐกิจโดยรวม จาก 3.34 เป็น 3.29, ค่าครองชีพ จาก3.35 เป็น 3.29 เป็นต้น

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะทางการเมือง ในวันนี้ ร้อยละ 34.83 ระบุ รัฐบาลต้องใส่ใจดูแลประชาชน แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง, ร้อยละ 26.65 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง, ร้อยละ 21.13 รัฐบาลและฝ่ายค้านควรร่วมมือกันทำงาน เห็นแก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %