กันยายน 25, 2021

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่ ข่าวสารทั้วไป ข่าวบันเทิง ข่าวไอที ข่าวใหม่ อัพเดททั้งวัน

ปชช.ต้องการวัคซีนคุณภาพ วอนรัฐบาลจริงใจแก้ปัญหา ไม่เล่นเกมการเมือง

สวนดุสิตโพล ปชช.ต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ได้สิทธิรักษาโควิด-19 เท่าเทียม ขอรัฐบาลจริงใจแก้ปัญหาไม่เล่นเกมการเมือง

“สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,510 คน เรื่อง ความต้องการของคนไทยในยุคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2564 เมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนในยุคโควิด-19 พบว่า ร้อยละ 84.12 ระบุ วัคซีนที่มีประสิทธิภาพ/ประชาชนได้ฉีดวัคซีนครบ 100% รองลงมา ร้อยละ 50.47 ระบุ สิทธิในการรักษาโควิด-19 อย่างเท่าเทียม เข้าถึงง่าย ร้อยละ 43.24 ระบุ ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์/บุคลากรด่านหน้า

ขณะความต้องการของประชาชนที่คิดว่าน่าจะสมวัง พบว่า ร้อยละ 67.44 ระบุ แจกจ่ายถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม รองลงมา ร้อยละ 63.64 ระบุ ช่วยเหลือค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน ร้อยละ 60.92 ระบุ การให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 กับประชาชน

เมื่อถามถึงความต้องการของประชาชนที่คิดว่าน่าจะผิดหวัง พบว่า ร้อยละ 90.64 ระบุ รัฐบาลจริงใจในการแก้ปัญหา ไม่เล่นเกมการเมือง ไม่ทุจริต รองลงมา ร้อยละ 89.29 ระบุ ผู้นำมีวิสัยทัศน์ รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนร้อยละ 88.27 ระบุ มีความเท่าเทียมในสังคม ไม่เหลื่อมล้ำ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงตัวช่วยที่ประชาชนฝากความหวัง พบว่า ร้อยละ 68.39 ระบุ ตนเอง รองลงมา ร้อยละ 53.82 ระบุ ประชาชนด้วยกันเอง ร้อยละ 46.06 ระบุ บุคลากรทางการแพทย์ ร้อยละ 27.96 ระบุ รัฐบาล

Cr : sanook