เมษายน 22, 2021

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่ ข่าวสารทั้วไป ข่าวบันเทิง ข่าวไอที ข่าวใหม่ อัพเดททั้งวัน

รายใหม่ในรอบ 3 เดือน! เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 4 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์ผับกรุงเทพ

รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าวันนี้ (5 เม.ย.64) จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 4 ราย ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้อเข้ามาจากนอกพื้นที่ ที่เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงที่กรุงเทพฯ และเป็นการตรวจพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกในรอบเกือบ 3 เดือน  

ทั้งนี้ทางสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ยืนยันแล้วว่า ผลการตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยงพบว่าเป็นบวก ติดเชื้อโควิด-19 ขณะเดียวกันทางจังหวัด โดยนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจัหวัดเชียงใหม่ได้ออกหนังสือด่วน  ถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองทุกแห่ง เนื่องด้วยพบกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี และ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ป่วยมีประวัติได้เดินทางไปเที่ยวใน สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะหลายแห่งทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาแล้วเพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ ออกตรวจตรากำกับดูแลให้สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 มกราคม 2564โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการควบคุมความแออัดของผู้ใช้บริการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และมีการระบายอากาศภายในสถานที่ ไม่น้อยกว่า 10 ACH(Air Change per Hour) ตามมาตรฐานของทางราชการ

หากพบว่าสถานประกอบการใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคให้หยุดให้บริการ จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด หากสถานประกอบการใดยังฝ่าฝืนเปิดให้บริการ ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาออกคำสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าวต่อไป

Cr : sanook