ธันวาคม 3, 2020

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่ ข่าวสารทั้วไป ข่าวบันเทิง ข่าวไอที ข่าวใหม่ อัพเดททั้งวัน

“วิษณุ” ชี้ หากโหวต พ.ร.บ.งบประมาณ ไม่ผ่าน รัฐบาลควรยุบสภา-ลาออก

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ถึงกรณีหาก พ.ร.บ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ไม่ผ่าน ว่า หลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามระบบรัฐสภา กำหนดไว้ว่าสิ่งไหนที่แสดงว่าสภาเสียงข้างมากไม่ไว้วางใจรัฐบาล รัฐบาลนั้นก็ไม่พึงที่จะอยู่ต่อไป การไม่ไว้วางใจนั้นแสดงออกได้ 2 อย่าง กล่าวคือ ไม่ไว้วางใจโดยเปิดเผย และไม่ไว้วางใจโดยปริยาย ซึ่งแสดงออกด้วยการที่รัฐบาลเสนอข้อกฎหมายสำคัญแล้วสภาไม่ผ่าน ก็ถือว่าเป็นไม่ให้อำนาจรัฐไปบริหารประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงไม่ควรจะอยู่ต่อ ซึ่งวิธีที่รัฐบาลจะไม่อยู่ต่อคือการลาออกและยุบสภา แล้วเลือกตั้งใหม่ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะการเมืองไทยก็ปฏิบัติเช่นนั้นมาก่อน

นายวิษณุ กล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในขั้นของสภาว่า รัฐมนตรีที่เป็น ส.ส. สามารถลงมติในร่าง พ.ร.บ.ประมาณ ได้ ซึ่งได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนี้ แต่ไม่ควรลงมติ กรณีอภิปรายไม่ไว้วางใจตนเอง แต่หากเป็นเรื่องของกฎหมายสำคัญ หรือ เป็นเรื่องส่วนรวม หากไม่มีส่วนได้เสียส่วนตัว สามารถลงมติได้ ดังนั้น รัฐมนตรีทั้ง 19 คน เป็น ส.ส.ก็ได้รับการชี้แจงว่าสามารถลงมติร่างงบประมาณได้เช่นเดียวกับกฎหมายสำคัญอื่นๆ

ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้รัฐมนตรีที่เป็น ส.ส. ได้เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เนื่องจากการ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวง ฝ่ายค้านสอบถามมายังกระทรวงใดก็สามารถที่จะตอบได้ทันที โดยเฉพาะในวาระที่หนึ่ง และนายกรัฐมนตรี ยังได้กำชับเรื่องสัดส่วนคณะกรรมาธิการรัฐมนตรี 15 คน ที่จะต้องพิจารณาในชั้นแปรญัตติ ขอให้ผู้แทนรัฐบาลทั้ง 15 คนนี้ ต้องเป็นคนที่มีเวลาว่าง เพราะนั่งอยู่ตลอดการประชุม เนื่องจากการพิจารณาจะเป็นไปทีละมาตรา และยืนยันว่า คณะกรรมาธิการทั้ง 15 คน ไม่ได้ไปนั่งแบบโก้ๆ หรือแค่เป็นเกียรติให้กับตนเอง เพราะเป็นการพิจารณากฎหมายที่ยาวนานที่สุด จึงขอให้เลือกคนที่มีเวลาเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้ในส่วนของคณะรัฐมนตรี คัดเลือกคณะกรรมาธิการได้เพียง 3 คนเท่านั้น ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และปลัดกระทรวงการคลัง เพราะมีหน้าที่เกี่ยวข้อง ส่วนอีก 12 คน จะให้แต่ละพรรคไปพิจารณาและเสนอกลับมายังรัฐบาล ส่วนจะกำหนดวันพิจารณาร่าง ราชบัญญัติงบประมาณในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกี่วัน วิปทั้งสองฝ่ายจะต้องพิจารณาร่วมกัน