กันยายน 22, 2023

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่ ข่าวสารทั้วไป ข่าวบันเทิง ข่าวไอที ข่าวใหม่ อัพเดททั้งวัน

สถานทูตไทยในอินเดียแนะคนไทยบินกลับประเทศ ถ้าไม่มีเหตุจำเป็นต้องพำนักอยู่

สถานทูตไทยในอินเดีย ห่วงสถานการณ์โควิด-19 แนะคนไทยที่ไม่มีเหตุจำเป็นต้องพำนักอยู่ บินกลับบ้านประเทศ พร้อมเปิด 2 เที่ยวบินรองรับ

วานนี้ (3 พ.ค.) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 18/2564 ขอให้คนไทยในอินเดียติดตามข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด และหากไม่มีความจำเป็นต้องพำนักอยู่ในอินเดียในช่วงเวลานี้ อาจพิจารณาเดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินเคลื่อนย้ายคนไทยที่ยังเปิดสำรองและให้บริการอยู่ ได้แก่

  1. วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE8074 เส้นทางเมืองเจนไน-กรุงเทพฯ โดยให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 กับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน ที่หมายเลขโทรศัพท์ +91 97908 31391 หรือลงทะเบียนที่เว็บไซต์ https://forms.gle/ZXA42TsC5U4wLLJs9
  2. วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 สายการบินแอร์อินเดีย เที่ยวบินพิเศษที่ AI332 เส้นทางกรุงนิวเดลี-กรุงเทพฯ โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/337gCwX

พร้อมขอให้ทุกคนตรวจสอบหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานอยู่ รวมถึงตรวจสอบศึกษาขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางออกนอกประเทศของทางการอินเดีย (หากจำเป็น) อาทิ การขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศ (Exit Permit) โดยติดต่อไปยัง Foreigners Regional Registration Office (FRRO) ในพื้นที่

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯ จะจัดทำรายชื่อผู้โดยสารโดยอาศัยหลักการลงทะเบียนข้อมูล ผู้โดยสารที่ลงทะเบียนก่อนมีสิทธิก่อน และจะประกาศรายชื่อทางเพจเฟซบุ๊กของสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป

  1. หากมีความจำเป็น/เร่งด่วน วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จะมีเที่ยวบินภารกิจพิเศษเพื่อมอบความช่วยเหลือให้แก่อินเดีย โดยสามารถโดยสายเส้นทางกรุงนิวเดลี-กรุงเทพฯ ได้ สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ลงทะเบียนคนไทยได้ที่ https://bit.ly/3aXxbzu

ขอขอบคุณ

ข้อมูล : เฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, New Delhi