กันยายน 22, 2023

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่ ข่าวสารทั้วไป ข่าวบันเทิง ข่าวไอที ข่าวใหม่ อัพเดททั้งวัน

กทม. ประกาศนั่งในรถ 2 คนขึ้นไป ต้องใส่หน้ากากอนามัย ฝ่าฝืนปรับคนไม่ใส่

จากกรณีที่มีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่ กทม. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก ล่าสุด กรุงเทพมหานครได้ออกมาชี้แจงว่าคำสั่งดังกล่าวครอบคลุมถึงการขับรถและนั่งโดยสารภายในรถยนต์ส่วนตัวตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนภายในรถด้วยเช่นกัน เว้นแต่กรณีมีผู้ขับขี่อยู่ภายในรถเพียงคนเดียว ไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย

นั่งในรถ 2 คนขึ้นไป ต้องใส่หน้ากากอนามัย

กทม.ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก ผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เมื่อออกจากบ้านหรืออยู่ในที่สาธารณะ มีความผิดตามมาตรา 51 ของ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564

หลักเกณฑ์เปรียบเทียบ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563 

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระวางโทษ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

อัตราค่าปรับ มาตรา 34 (5) หรือ (6)

ครั้งที่ 16,000 บาท
ครั้งที่ 212,000 บาท
ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป20,000 บาท