กันยายน 25, 2021

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่ ข่าวสารทั้วไป ข่าวบันเทิง ข่าวไอที ข่าวใหม่ อัพเดททั้งวัน

ขนส่งฯ เตือนติดทองคำเปลวทับเลขทะเบียนรถ มีความผิดตามกฎหมายปรับสูงสุด 2,000 บาท

  ขนส่งฯ เตือนเจ้าของรถให้หลีกเลี่ยงการขูด ทำให้ลบเลือน นำวัสดุติดทับจนบดบังตัวอักษรหรือตัวเลขบนแผ่นป้ายทะเบียนรถ มีความผิดตามกฎหมายปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

     กรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า จากกรณีที่มีเจ้าของรถบางราย ทำการแก้ไข ดัดแปลงแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหมดหรือบางส่วน แก้ไขตัวเลขให้เป็นเลขอื่นตามความเชื่อส่วนบุคคล รวมถึงกรณีนำวัสดุ เช่น แผ่นทองคำเปลวหรือสติกเกอร์ ติดทับตัวอักษรหรือตัวเลขบนแผ่นป้ายทะเบียนรถ ใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถสกรีนลวดลายกราฟิกเลียนแบบแผ่นป้ายประมูล หรือนำแผ่นป้ายพลาสติกที่สกรีนลายกราฟิกไปใช้ครอบแผ่นป้ายทะเบียนรถ เพื่อให้เข้าใจผิดว่าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนประมูล

     การกระทำดังกล่าวข้างต้นถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์​ พ.ศ. 2522 มาตรา 11 ประกอบมาตรา 60 ฐานใช้ป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะไม่ถูกต้อง หรือแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถไม่ถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวง มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

     นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมีกรณีทำแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ทั้งแผ่นเพื่อเลียนแบบแผ่นป้ายทะเบียนประมูลโดยใช้เลขทะเบียนเดิม และการใช้แผ่นป้ายทะเบียนรถที่ทางรายการไม่ได้ออกให้ ซึ่งถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 ด้วยเช่นกัน

license_plate_01

     กรณีเจ้าพนักงานได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนปลอม หมายเลขทะเบียนรถไม่ตรงกับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปี ไม่ตรงกับสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถ และรายละเอียดของตัวรถ ซึ่งมีผลทำให้ผู้อื่นเกิดความสับสนและไม่สามารถระบุหมายเลขทะเบียนรถที่แท้จริงได้ อาจเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ฐานปลอมแปลงเอกสารราชการ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 – 10,000 บาท

     ทั้งนี้ กรมการขนส่งระบุเพิ่มเติมว่า เจ้าของรถที่ต้องการหมายเลขทะเบียนรถใหม่ตามต้องการ สามารถจองหมายเลขได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.tabienrod.com ของกรมการขนส่งทางบก ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – ศุกร์) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.