พฤศจิกายน 30, 2023

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่ ข่าวสารทั้วไป ข่าวบันเทิง ข่าวไอที ข่าวใหม่ อัพเดททั้งวัน

 กรมการขนส่งทางบกประกาศขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก งดวิ่งระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 นี้

กรมการขนส่งทางบกขอความร่วมมือรถบรรทุกหยุดวิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ 2564 โดยได้ประสานขอความร่วมมือระหว่างสมาคมขนส่งสินค้า, สมาคมรถบรรทุกและผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทาง และรถบรรทุกส่วนบุคคล เพื่องดการว่าจ้างขนส่งสินค้าและงดการใช้รถบรรทุกระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564

การขอความร่วมมือดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยมีเป้าหมายต้องการให้อุบัติเหตุจากรถบรรทุกต้องลดลงหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด เนื่องจากเป็นอุบัติเหตุที่มักปรากฏความรุนแรงมากกว่าอุบัติเหตุจากรถประเภทอื่นๆ กรณีเป็นการขนส่งที่ไม่สำคัญเร่งด่วนจึงขอให้หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงวันดังกล่าว

truck01

ส่วนสินค้าที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน สามารถขนส่งได้โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางและช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งและกฎจราจรอย่างเคร่งครัด หากเป็นรถพ่วงบรรทุกคอนเทนเนอร์ต้องตรวจสอบและใช้ Twist Lock ทุกครั้ง ห้ามจอดรถไหล่ทางในถนนทุกสาย หากรถขัดข้องจนต้องหยุดรถในเวลากลางคืน ให้เปิดสัญญาณไฟกะพริบทั้งด้านหน้าและท้ายรถ หรือแสดงสัญลักษณ์เตือนที่มองเห็นได้จากระยะไกล

     นอกจากนี้ ผู้ขับรถจะต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจของผู้ขับรถจะต้องเป็น 0 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่สารเสพติดหรือสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท ขับรถไม่เกินตามชั่วโมงที่กฎหมายกำหนด มีใบอนุญาตขับรถถูกต้อง หากผู้ขับรถละเลยข้อบังคับจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่มีมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ จะถูกพิจารณาดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดAdvertisementtruck03