มิถุนายน 17, 2021

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่ ข่าวสารทั้วไป ข่าวบันเทิง ข่าวไอที ข่าวใหม่ อัพเดททั้งวัน

เช็คเบี้ย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ราคาเท่าไหร่?

สำหรับค่าเบี้ยของ พ.ร.บ. รถจักยานยนต์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่รถทุกคันต้องมี เพราะนอกจากจะเป็นการยืนยันตัวรถและผู้ครอบครองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่มีขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แล้ว ยังจัดเป็นการทำประกันภัยอีกประเภทหนึ่งที่เรียกกันว่า ประกันภัยภาคบังคับ ที่เอื้อประโยชน์และให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากรถ อัตราค่าเบี้ยของรถจักรยนต์ยนต์แต่ละประเภท เจ้าของรถต้องจ่ายเท่าไหร่กันบ้าง

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ หรือ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ จำเป็นต้องทำไว้ปีต่อปี หาก พ.ร.บ. หมดอายุ เจ้าของรถต้องทำการต่ออายุ พ.ร.บ. หากปล่อยให้ พ.ร.บ. ขาด หรือหมดอายุ จะทำให้ไม่สามารถยื่นชำระภาษีรถจักรยานยนต์ได้ โดยอัตราเบี้ย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ส่วนใหญ่จะเป็นไปในราคาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งแบ่งตามประเภทการใช้รถจักรยานยนต์ ดังนี้

ค่าเบี้ย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

อัตราเบี้ยประกันภัยรถจักรยานยนต์
1. ส่วนบุคคล

 ไม่เกิน 75 ซี.ซี.  161.57 บาท
 เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี.323.14 บาท
 เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี.430.14 บาท
 เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป 645.21 บาท
 รถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า323.14 บาท

2. รับจ้าง / ให้เช่า / สารธารณะ

 ไม่เกิน 75 ซี.ซี.  161.57 บาท
 เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี.376.64 บาท
 เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี.430.14 บาท
 เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป 645.21 บาท

การทำ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ หรือ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ นั้นเปรียบเสมือนการทำประกันภัยอย่างหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประสบภัยจากรถ ทั้งคนขับ คนซ้อน และบุคคลภายนอก ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุจนเกิดการบาดเจ็บและการสูญเสียทางร่างกาย ไปจนถึงพิการ ทุพพลภาพถาวร หรือเสียชีวิต