ธันวาคม 4, 2022

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่

สาระนะ แหล่งรวบรวมข่าวสาร แห่งใหม่ ข่าวสารทั้วไป ข่าวบันเทิง ข่าวไอที ข่าวใหม่ อัพเดททั้งวัน

4 สัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าเราอาจกำลังเสี่ยงภาวะ “หูตึง”

อ.พญ.นวลวรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ แพทย์ประจำภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า อาการหูตึง คือ ภาวะที่มีความสามารถในการรับเสียง หรือการได้ยินเสียงลดลง

4 สัญญาณอันตราย เสี่ยง “หูตึง”

  1. ได้ยินคนรอบข้างพูดงึมงำ
  2. เข้าใจบทสนทนาลำบากเมื่ออยู่ในที่ที่มีเสียงงอแง
  3. หูอื้อ หูดับเฉียบพลัน
  4. คนรอบข้างต้องพูดเสียงดังขึ้นจึงจะได้ยิน

การป้องกันและดูแลไม่ให้หูตึง

  1. หลีกเลี่ยงพื้นที่เสียงดัง เสียงที่ดังกว่า 85 เดซิเบล อาจเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยิน
  2. เปิดเพลงระดับที่พอได้ยินเสียง ขณะใช้หูฟัง ไม่ควรเปิดเพลงที่ดัง และนานเกินไป
  3. หลีกเลี่ยงการแคะหู อาจเสี่ยงต่อการเกิดแก้วหูทะลุ
  4. หากมีปัญหาการได้ยินลดลง ควรมาพบแพทย์